ชานกรุงปารีสเป็นเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ทั่วโลก ผู้คนให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในชุมชน มีเสื้อผ้าใส่ถุงกันน้ำแขวนอยู่ที่รั้วที่กำหนดเพื่อให้คนไร้บ้านมาหยิบได้ตามต้องการ บนถุงเขียนว่า “ไม่มีใครทำฉันหาย แต่ฉันมีไว้ให้คุณ ถ้าคุณหนาว” ความพยายามนี้ไม่เพียงทำให้คนไม่มีบ้านได้อบอุ่น แต่ยังสอนให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อยู่ท่ามกลางพวกเขา

พระคัมภีร์เน้นความสำคัญของการดูแลผู้ขัดสน สอนให้เรา “ยื่นมือให้อย่างใจกว้าง” ต่อพวกเขา (ฉธบ.15:11) เราอาจถูกล่อลวงให้หลีกเลี่ยงการมองเห็นคนยากจน เรากอดสมบัติเอาไว้แน่น แทนที่จะแบ่งปันให้พวกเขา พระเจ้าท้าทายเราให้ตระหนักว่ามีคนยากไร้อยู่รอบตัวเราเสมอและให้เราโอบอ้อมอารี อย่า “มีจิตคิดเสียดาย” (ข้อ 10) พระเยซูตรัสว่าการให้คนยากจน นำมาซึ่งสมบัติที่ยั่งยืนในสวรรค์ (ลก.12:33)

อาจไม่มีใครนอกจากพระเจ้าที่เห็นความโอบอ้อมอารีของเรา เมื่อเราให้ด้วยใจกว้างขวาง เราไม่เพียงตอบสนองความจำเป็นของคนรอบตัวเรา แต่เรายังประสบกับความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าดำริไว้สำหรับเราในยามที่เราแบ่งปันแก่ผู้อื่น ขอพระเจ้าโปรดช่วยเราให้เปิดตา และยื่นมือออกไปสนองตอบความจำเป็นของผู้ที่พระองค์ให้อยู่ในเส้นทางของเรา