ยอดโบสถ์ที่คดโค้งทำให้ผู้คนเป็นกังวล เพื่อนของเราเล่าว่า หลังพายุแรง ยอดโบสถ์แหลมที่น่าภาคภูมิใจโค้งงอลงมาจนน่าตกใจ

คริสตจักรได้รีบซ่อมส่วนที่โค้งงอ แต่ภาพที่น่าขำทำให้ผมฉุกคิด ผู้คนมักคาดหวังว่าโบสถ์จะเป็นสถานที่ที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะเปิดเผยความคดงอได้ ใช่หรือไม่

แต่ในโลกที่ล้มลงและไม่สมบูรณ์ เราทุกคนต่างก็ “คดโค้ง” มีความอ่อนแอโดยธรรม-ชาติ เราอาจถูกล่อลวงให้ซ่อนความเปราะบางไว้ แต่พระคัมภีร์หนุนใจให้คิดตรงกันข้าม ใน 2โครินธ์ 12 เปาโลแนะนำว่าในความอ่อนแอ คือความยากลำบากที่ท่านเรียกว่า “หนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้า” (ข้อ 7) เป็นโอกาสที่พระคริสต์จะสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์มากที่สุด พระเยซูบอกเปาโลว่า “เพราะความอ่อน แอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” (ข้อ 9) เปาโลจึงสรุปว่า “เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในการประทุษร้ายต่างๆ ในความยากลำบาก ในการถูกข่มเหง ในความอับจน เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น” (ข้อ 10)

เราอาจไม่ชอบความไม่สมบูรณ์แบบของตนเอง แต่การซ่อนเอาไว้คือการปฏิเสธไม่ให้ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูกระทำกิจในเรื่องนั้น เมื่อเราเชิญพระเยซูเข้ามาในส่วนคดโค้งในชีวิต พระองค์จะซ่อมแซมอย่างอ่อนโยนและช่วยกู้อย่างที่เราทำไม่ได้ด้วยความพยายามของตัวเอง