ตอนที่ไปปีนเขากับลูกๆ เราค้นพบพืชสีเขียวต้นเล็กๆ ที่ขดเป็นเกลียวขึ้นอยู่กับก้อนดินที่ทางเดิน ป้ายบอกว่าเป็นต้นมอสกวาง แต่ความจริงเป็นไลเคน ไลเคนเป็นราและตะไคร่ที่เกิดขึ้นในที่เดียวกันพึ่งพากัน ได้รับประโยชน์จากกันและกัน ถ้าราหรือตะไคร่แยกกันอยู่ ก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ แต่เมื่ออยู่ด้วยกันเกาะกันเป็นพืชที่ทนทาน อยู่รอดในเขตเทือกเขาแอลป์นานถึง 4,500 ปี เนื่องจากพืชชนิดนี้ทนความแห้งแล้งและอุณหภูมิต่ำได้ จึงเป็นแหล่งอาหารแหล่งหนึ่งที่จำกัดของกวางคาริบู (เรนเดียร์) ในช่วงหนาวจัด

ความสัมพันธ์ระหว่างราและตะไคร่ทำให้ฉันนึกถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ เราพึ่งพากันและกัน มีความสัมพันธ์กันจึงเติบโตและจำเริญขึ้น

เปาโลเขียนถึงผู้เชื่อในเมืองโคโลสี อธิบายว่าความสัมพันธ์ของเราควรเป็นอย่างไร เราต้องสวม “ใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน” (คส.3:12) เราควรให้อภัยซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ “เป็นกายเดียว” (ข้อ 15)

ไม่ง่ายเสมอไปที่จะดำเนินชีวิตในสันติสุขร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนของเรา แต่เมื่อพระวิญญาณเสริมกำลังให้เราถ่อมใจและให้อภัยท่ามกลางความสัมพันธ์ ความรักของเราที่มีต่อกันและกันจะสำแดงพระคริสต์ (ยน.13:35) และถวายเกียรติแด่พระเจ้า