ในชั้นเรียนวาดภาพทิวทัศน์ อาจารย์ซึ่งเป็นศิลปินมืออาชีพมากประสบการณ์ประเมินงานชิ้นแรกของผม ท่านยืนเงียบๆ อยู่ตรงหน้าภาพวาดของผม มือข้างหนึ่งจับคาง ผมคิดในใจว่า เอาแล้ว ท่านกำลังจะพูดว่ามันแย่มาก แต่อาจารย์ไม่ได้พูดเช่นนั้น

ท่านบอกว่า ท่านชอบการให้สีและความรู้สึกปลอดโปร่ง และแนะว่าต้นไม้ที่อยู่ไกลอาจใช้สีอ่อนลงได้ ควรลดความคมของเส้นที่หญ้า ท่านมีสิทธิอำนาจที่จะวิจารณ์ผลงานของผมตามเกณฑ์ แต่ท่านวิจารณ์ด้วยความจริงและมีเมตตา

พระเยซูเหมาะที่จะกล่าวโทษคนทำบาปแต่พระองค์ไม่ได้ใช้บัญญัติสิบประการมากล่าวโทษหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำโบราณ ทรงวิจารณ์ชีวิตเธออย่างอ่อนโยนไม่กี่ประโยค ทำให้เธอพบว่าเธอตกอยู่ในความบาปเพราะอยากได้ความพึงพอใจ พระเยซูจึงเปิดเผยว่าทรงเป็นแหล่งความพึงพอใจนิรันดร์เพียงแหล่งเดียว (ยน.4:10-13)

เราจะได้ประสบพระคุณและความจริงเช่นนี้ เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์เช่นกัน (1:17) พระคุณป้องกันเราจากการถูกความบาปถาโถมใส่ และความจริงป้องกันเราจากการคิดว่าความบาปเป็นเรื่องเล็กน้อย

จงเชิญพระเยซูเพื่อจะทรงสำแดงให้เราเห็นปัญหาในชีวิต ซึ่งเราจำเป็นต้องเติบโตขึ้น เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น