หลังจากที่สามีเสียชีวิต เบ็ตซีอยู่แต่ในห้อง นั่งดูโทรทัศน์ทั้งวันและดื่มชาอย่างโดดเดี่ยว ไม่ใช่เธอคนเดียวที่โดดเดี่ยว พลเมืองสหราชอาณาจักรมากกว่าเก้าล้านคน (ร้อยละ 15 ของประชากร) บอกว่ามักจะรู้สึกโดดเดี่ยว และรัฐบาลได้แต่งตั้งรัฐมนตรีความโดดเดี่ยวเพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ

สาเหตุบางอย่างของความโดดเดี่ยวก็เป็นที่รู้กัน เช่นเราย้ายบ่อยจึงยังไม่ปักหลักที่ไหน เราเชื่อว่าเราดูแลตัวเองได้ จึงไม่จำเป็นต้องเข้าหาใคร เทคโนโลยีที่แยกเราออกจากกัน ทำให้เราอยู่กับหน้าจอทั้งวัน

ผมสัมผัสได้ถึงข้อเสียของความโดดเดี่ยว คุณก็คงเช่นกัน นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องการเพื่อนผู้เชื่อ พระธรรมฮีบรูกล่าวถึงการสละพระชนม์ของพระเยซูและสรุปโดยหนุนใจให้เรามีสามัคคีธรรมกันอย่างต่อเนื่อง (10:25) เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า จึงต้องรัก “ฉันพี่น้อง” และ “ต้อนรับแขกแปลกหน้า” (13:1-2) หากเราแต่ละคนพยายามปฏิบัติเช่นนี้ ทุกคนก็จะรู้สึกถึงความเอาใจใส่ต่อกัน

คนที่โดดเดี่ยวอาจไม่ตอบแทนน้ำใจที่เรามอบให้ แต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะล้มเลิก พระเยซูสัญญาว่าจะไม่ละเราหรือทอดทิ้งเราเลย (13:5) ขอให้สัมพันธภาพของพระเยซูหนุนใจให้เรารักผู้อื่น คุณกำลังโดดเดี่ยวอยู่หรือไม่ คุณจะปรนนิบัติครอบครัวของพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง มิตรภาพที่คุณสร้างในพระเยซูจะดำรงอยู่ตลอดไปทั้งในชีวิตนี้และหลังจากนั้น