ขณะที่เรากำลังดูลูกสาวแข่งขันบาสเก็ตบอลอยู่ที่อัฒจันทร์ ฉันได้ยินโค้ชบอกคำเดียวว่า “ประกบคู่” ทันใดนั้น ยุทธวิธีการรับมือก็เปลี่ยนจากหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นสองคนประกบคู่แข่งขันที่ตัวสูงสุด ซึี่งกำลังครองบอลอยู่ ทั้งสองประสบความสำเร็จในการสกัดการชู้ทและทำคะแนน และแย่งบอลคืนไปทำคะแนนได้ในที่สุด

เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนผู้เขียนปัญญาจารย์กำลังต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยและความผิดหวังในโลกนี้ พระองค์ทรงยอมรับเช่นกันว่าการมีเพื่อนทำงานด้วยกันจะนำมาซึ่ง “ผลของงานดี” (ปญจ.4:9) ในขณะที่คนหนึ่งต่อสู้เพียงลำพังอาจ “พ่ายแพ้” แต่สองคนคงสู้เขาได้แน่ (ข้อ 12) เพื่อนอีกคนหนึ่งพยุงยกเราขึ้นได้เมื่อเราล้มลง (ข้อ 10)

ถ้อยคำของซาโลมอนหนุนใจให้เราแบ่งปันสุขทุกข์กับผู้อื่นเพื่อเราจะไม่ต้องเผชิญกับการทดลองในชีวิตคนเดียว สำหรับบางคน การทำเช่นนี้ต้องยอมให้คนเห็นความอ่อนแอ ซึ่งเราไม่คุ้นเคยหรือไม่สะดวกใจนัก ส่วนบางคนปรารถนาความสนิทสนมแบบนี้และพยายามหาเพื่อนสนิท แต่ไม่ว่าอย่างไร เราต้องพยายามต่อไป

ซาโลมอนและโค้ชบาสเก็ตบอลต่างก็เห็นว่า การมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ด้วยเป็นยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้เผชิญกับปัญหาที่ปรากฏขึ้นในสนามกีฬาและในชีวิต ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งผู้คนมาหนุนใจและสนับสนุนเราในชีวิต