ฉันไม่อยากเชื่อว่า ปากกาหมึกเจลสีน้ำเงินซึ่งซ่อนตัวอยู่ในผ้าขนหนูสีขาวจะรอดจากเครื่องซักผ้าได้ แต่กลับไประเบิดในเครื่องอบผ้า คราบสีน้ำเงินน่าเกลียดเปรอะไปทั่ว ผ้าขนหนูเสียหาย ต่อให้ใส่น้ำยาซักผ้าขาวมากแค่ไหนก็ไม่อาจกำจัดรอยเปื้อนสีเข้มได้

ขณะที่ฉันโละผ้าขนหนูไปไว้ที่กองผ้าขี้ริ้วอย่างไม่เต็มใจ ฉันนึกถึงคำคร่ำครวญของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ในพระคัมภีร์เดิมที่บรรยายความเสียหายที่เป็นผลจากความบาป เยเรมีย์ประกาศว่าชนอิสราเอลทำให้เกิดรอยเปื้อนถาวรในความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยการปฏิเสธพระองค์และหันไปหารูปเคารพ (ยรม.2:13) “พระเจ้าตรัสว่า ‘ถึงแม้ว่าเจ้าชำระตัวด้วยน้ำด่าง และใช้สบู่มาก แต่รอยเปื้อนความผิดบาปของเจ้าก็ยังปรากฏอยู่ต่อเรา’ ” (ข้อ 22) พวกเขาไม่มีอำนาจแก้ไขความเสียหายที่ตัวเองก่อขึ้นได้

ด้วยตัวเราเอง เราไม่มีทางกำจัดรอยบาปของเราได้ แต่พระเยซูทรงทำสิ่งที่เราทำไม่ได้ โดยฤทธิ์อำนาจของการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์พระองค์ “ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1 ยน.1:7)

แม้จะไม่น่าเชื่อ แต่ขอให้ยึดความจริงอันงดงามนี้ว่า ไม่มีความเสียหายใดซึ่งเป็นผลของบาปที่พระเยซูกำจัดไม่ได้ พระเจ้าเต็มใจและพร้อมจะชำระผลของความบาปให้กับทุกคนที่เต็มใจกลับมาหาพระองค์ (ข้อ 9) โดยทางพระคริสต์ เราดำเนินชีวิตทุกวันได้ด้วยอิสรภาพและความหวัง