แมงกะพรุนหายากเต้นรำไปตามกระแสน้ำลึก 4,000 ฟุต ในมหาสมุทรใกล้บาฮา กาลิฟอร์เนียในเม็กซิโก ลำตัวของมันเปล่งแสงนีออนสีฟ้าสีม่วงและสีชมพูตัดกับลำน้ำดำมืด หนวดงามขยับไปตามการเคลื่อนไหวของส่วนบนที่เป็นวงคล้ายร่ม ขณะที่ฉันดูวีดิทัศน์แมงกะพรุนอันน่าตื่นตาจากเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค ฉันได้ใคร่ครวญว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรค์สร้างสิ่งมีชีวิตคล้ายวุ้นสวยงามนี้ และยังทรงออกแบบแมงกะพรุนอีก 2,000 ชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเมื่อเดือนตุลาคม 2007

แม้เราจะรับรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง แต่เราได้สงบใจนานพอเพื่อใคร่ครวญความจริงล้ำลึกในบทแรกของพระคัมภีร์อย่างจริงจังหรือไม่ พระเจ้าองค์อัศจรรย์ทรงให้เกิดความสว่างและชีวิตบนโลกที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ พระองค์สร้างโลกด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวาทะ พระเจ้าออกแบบ “สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์ที่มีชีวิตนานาชนิด ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ำ” (ปฐก.1:21) นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งทรงสร้างอัศจรรย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างในปฐมกาล

พระเจ้ายังทรงตั้งใจแกะสลักเราแต่ละคนในโลก ให้ชีวิตแต่ละวันของเรามีจุดมุ่งหมายตั้งแต่ก่อนที่เราจะหายใจเสียอีก (สดด.139:13-16) เมื่อเราสรรเสริญความสร้างสรรค์ของพระเจ้า ให้เราชื่นชมยินดีที่พระองค์ประทานจินตนาการและให้เราได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ร่วมกับพระองค์และเพื่อถวายเกียรติพระองค์