ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า น้ำในมหาสมุทรมีรสเค็ม อะตอมของโคบอลต์มีน้ำหนัก 58.9 ใช่ไหม ผู้ตอบข้อสุดท้ายต้องเป็นคนที่หลงใหลในวิทยาศาสตร์หรือชอบรายละเอียด แต่ว่าคำถามข้ออื่นๆ มีคำตอบชัดเจน ใช่แล้ว ที่จริงคำถามแบบนี้มักเจือด้วยการเสียดสี

ถ้าไม่ระวัง คนสมัยใหม่อย่างเราที่ชินชากับเรื่องพวกนี้อาจฟังคำที่พระเยซูถามคนเจ็บป่วยว่าเป็นการเสียดสี “เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ” (ยน.5:6) คำตอบที่ชัดเจนน่าจะเป็น “ถามได้ ผมรอความช่วยเหลือมา 38 ปีแล้ว” แต่ไม่ใช่การเสียดสีเลยแม้แต่น้อย น้ำเสียงของพระเยซูเต็มไปด้วยความเมตตาและทรงถามเพราะเห็นแก่เราเสมอ

พระองค์รู้ว่าชายคนนั้นอยากหายโรค และรู้ว่าไม่มีใครใส่ใจช่วยเหลือเขานานแล้ว ก่อนจะทำการอัศจรรย์ พระเยซูจึงประสงค์จะฟื้นความหวังอันริบหรี่ของเขา โดยตั้งคำถามที่ตรงไปตรงมา แล้วจึงทรงตอบสนองว่า“จงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิด” (ข้อ 8) เราก็เหมือนคนเจ็บป่วยคนนั้น เราแต่ละคนมีหลายด้านในชีวิตที่ความหวังเหือดแห้งไปแล้ว พระองค์มองเห็นเราและเชื้อเชิญเราด้วยพระเมตตาให้เชื่อในความหวังอีกครั้ง คือ เชื่อในพระองค์