ตอนที่ภรรยาป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หาย ไมเคิลอยากให้เธอพบสันติสุขเหมือนที่เขาได้รับผ่านสัมพันธภาพกับพระเจ้า เขาเคยแบ่งปันเรื่องความเชื่อให้เธอฟังแต่เธอไม่สนใจ วันหนึ่งขณะเดินผ่านร้านหนังสือเขาสะดุดตากับหนังสือชื่อ พระเจ้า พระองค์อยู่ที่นั่นไหม เขาไม่แน่ใจว่าภรรยาจะตอบสนองอย่างไร เขาจึงเข้าออกร้านอยู่หลายครั้งก่อนจะซื้อในที่สุด แล้วก็ต้องประหลาดใจที่เธอยอมอ่าน

หนังสือเล่มนั้นสัมผัสใจและเธอเริ่มอ่านพระคัมภีร์ สองสัปดาห์ต่อมาภรรยาของไมเคิลเสียชีวิต เธอมีสันติสุขกับพระเจ้าและพักสงบโดยเชื่อมั่นว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งเธอเลย

ตอนที่พระเจ้าเรียกโมเสสให้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระองค์ไม่ได้สัญญาว่าจะให้ฤทธิ์อำนาจกับโมเสส แต่สัญญาว่าจะสถิตกับท่าน “เราจะอยู่กับเจ้า” (อพย.3:12) ในคำสั่งเสียที่พระเยซูตรัสกับสาวกก่อนจะทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน พระองค์สัญญาว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขาตลอดไปเป็นนิตย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยน.15:26)

มีหลายสิ่งที่พระเจ้าให้ได้เพื่อช่วยเราผ่านพ้นความท้าทายในชีวิต เช่นความสะดวกสบายด้านวัตถุ การเยียวยา หรือวิธีแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที บางครั้งพระองค์ประทานให้ แต่ของขวัญที่ดีที่สุดที่ประทานให้เราคือพระองค์เอง ซึ่งเป็นการปลอบโยนที่ดีที่สุด เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต พระองค์จะทรงอยู่กับเรา และไม่มีวันทอดทิ้งเรา