กำหนดผ่าตัดทำบายพาสหลอดเลือดคือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ่อรู้สึกกังวลแต่พอรู้วันนัดก็พูดด้วยความหวังว่า “วาเลนไทน์นี้พ่อจะได้ใจใหม่” แล้วท่านก็ได้จริงๆ การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี ช่วยฟื้นฟูให้เลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตไหลไปสู่หัวใจที่กำลังดิ้นรนต่อสู้ของพ่อได้และนั่นคือใจ “ใหม่” ของท่าน

เรื่องนี้ทำให้ผมคิดได้ว่าพระเจ้าก็ให้ชีวิตใหม่แก่เราเช่นกัน ความบาปอุดตันอยู่ใน “หลอดเลือด” ฝ่ายวิญญาณอันเป็นศักยภาพของเราในการสัมพันธ์กับพระเจ้า เราจึงต้องรับ “การผ่าตัด” ฝ่ายวิญญาณเพื่อขจัดบาปนั้น

พระเจ้าสัญญาและยืนยันกับคนอิสราเอลในเอเสเคียล 36:26 ว่า “เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า…เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้า” พวกเขาจะ “สะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลาย” (ข้อ 25) และจะทรง“ใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า” (ข้อ 27) คนสิ้นหวังจะได้เริ่มต้นใหม่เพราะทรงเป็นผู้เดียวที่สร้างชีวิตเราขึ้นใหม่ได้

พระสัญญานี้สำเร็จได้ด้วยการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระเยซู ผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับใจใหม่ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งรับการชำระจากบาปและความสิ้นหวังแล้ว หัวใจใหม่ของเราที่เติมเต็มโดยพระวิญญาณของพระคริสต์เต้นได้ด้วยเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า เพื่อให้เรา “ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (รม.6:4)