วันที่ 30 มกราคม 2018 มัลคอม อเล็กซานเดอร์ ได้รับการปล่อยตัวหลังจากเกือบ 38 ปี เขาเป็นผู้บริสุทธิ์มาตลอดกระบวนการทางศาลที่ไร้ความยุติธรรม สุดท้ายผลการตรวจดีเอ็นเอทำให้เขาพ้นผิด ทนายที่ขาดความสามารถในการแก้ต่าง (ซึ่งถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา) หลักฐานกำมะลอ และการสืบสวนที่ไม่ชัดเจน ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องสูญเสียอิสรภาพเกือบ 40 ปี เมื่อได้รับการปล่อยตัว เขากลับแสดงคุณความดีอันยิ่งใหญ่ โดยกล่าวว่า “คุณโกรธไม่ได้ เพราะไม่มีเวลาพอให้คุณโกรธ”

คำพูดของเขาแสดงถึงความดีงามอย่างที่สุด หากเราต้องเสียเวลาไป 38 ปี และเสียชื่อเสียงเพราะความอยุติธรรม เราคงโกรธแค้น แม้เขาต้องทนรับความผิดของคนอื่นอยู่หลายปีด้วยหัวใจที่แตกสลาย แต่เขากลับไม่ยอมแพ้ต่อมารซาตาน แทนที่จะคิดแก้แค้น เขากลับมีทัศนคติแบบที่เปโตรสอนว่า “อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้าย อย่าด่าตอบการด่า” (1 ปต.3:9)

พระคัมภีร์สอนมากกว่านั้น อัครทูตเปโตรบอกให้เราอวยพร (ข้อ 9) แทนที่จะแก้แค้น เราต้องให้อภัย หวังให้คนที่ใส่ร้ายเรามีชีวิตที่ดี และเผชิญหน้ากับเขาได้ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า โดยไม่ต้องพยายามหาเหตุผลสนับสนุน พระเยซูทรงแบกรับความผิดบาปของเราบนกางเขน เพื่อเราจะรับและส่งต่อพระคุณนั้นไปยังผู้อื่น แม้แต่คนที่ทำผิดต่อเรา