ย่าของฉันเป็นช่างเย็บผ้าที่มีพรสวรรค์ คุณย่าได้มอบของขวัญที่ท่านเย็บด้วยมือให้ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เสื้อกันหนาวขนแกะสีแดงเข้มตอนที่ฉันจบชั้นมัธยม ผ้าคลุมเตียงสีน้ำเงินอมเขียวตอนที่ฉันแต่งงานและตรงมุมของงานแต่ละชิ้นจะมีป้ายข้อความว่า “งานฝีมือที่ย่าทำให้หนู” ฉันสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณย่ามีต่อฉันผ่านทุกถ้อยคำ และยังได้รับอิทธิพลความเชื่ออันเข้มแข็งของท่านที่ส่งผลไปถึงอนาคตของฉันด้วย

เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวเอเฟซัสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพวกเขาในโลกนี้ ว่าพวกเขา “เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี” (2:10) “ฝีพระหัตถ์” หมายถึงงานศิลปะหรือผลงานชิ้นเอก เปาโลกล่าวว่าฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างเราจะปรากฏในการทำดี หรือการสำแดงออกว่าเราได้คืนดีกับพระเยซูแล้วเพื่อพระเกียรติในโลกนี้ เราไม่อาจรอดได้ด้วยการทำความดี แต่เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อพระประสงค์ ก็จะทรงใช้เราเพื่อนำผู้อื่นมาถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

เมื่อคุณย่าก้มหน้าลงทำงาน งานฝีมือของท่านได้สื่อถึงความรักที่มีต่อฉันและความปรารถนาที่จะเห็นฉันพบเป้าหมายของตนเองบนโลกนี้ พระเจ้าทรงปั้นแต่งรายละเอียดในแต่ละวันของเราด้วยนิ้วพระหัตถ์และทรงถักทอความรักและพระประสงค์ของพระองค์ในใจเรา เพื่อเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวและสำแดงหัตถกิจของพระองค์ต่อผู้อื่น