การทำงานกับโลกธุรกิจทำให้ฉันได้พบกับคนเก่งและสุขุมจำนวนมาก แต่ไม่ใช่การทำงานครั้งนี้กับหัวหน้าจากต่างเมือง ในการโทรศัพท์ติดตามผลประจำสัปดาห์ แม้งานจะคืบหน้า แต่เขาก็ยังวิจารณ์อย่างเกรี้ยวกราดและเรียกร้องให้พยายามมากขึ้น ฉันรู้สึกท้อใจและกลัว และบางครั้งอยากลาออก

โมเสสอาจอยากล้มเลิกเมื่อท่านพบกับฟาโรห์ช่วงที่แผ่นดินมืดมิด พระเจ้าส่งภัยพิบัติมาถึงแปดครั้งและในที่สุดฟาโรห์บอกโมเสสว่า “ไปให้พ้น ระวังตัวให้ดีเถอะ อย่ามาเห็นหน้าเราอีกเลย เพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันใดเจ้าจะต้องตายวันนั้น” (อพย.10:28)

แม้จะถูกข่มขู่ แต่พระเจ้าทรงใช้โมเสสให้ปลดปล่อยอิสราเอลจากฟาโรห์ “เพราะความเชื่อ ท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์ โดยมิได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์ เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา” (ฮบ.11:27) โมเสสชนะฟาโรห์โดยการเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาคำมั่นสัญญาว่าจะทรงช่วย (อพย.3:17)

วันนี้ เราวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าได้ ว่าจะทรงสถิตกับเราทุกสถานการณ์และช่วยเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงป้องกันเราจากการข่มขู่และการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง ประทานกำลังพิเศษ ความรัก และการควบคุมตนเองให้แก่เรา (2 ทธ.1:7) พระวิญญาณช่วยให้เรามีความกล้าเพื่อจะมุ่งหน้าต่อไปและติดตามการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเรา