มีรายการโทรทัศน์ที่ให้คนหนุ่มสาวได้ใช้ชีวิตแบบนักเรียนมัธยมเพื่อจะเข้าใจชีวิตวัยรุ่นมากขึ้น พวกเขาพบว่าสื่อสังคมออนไลน์มีผลอย่างยิ่งต่อการประเมินคุณค่าตัวเองของวัยรุ่น คนหนึ่งกล่าวว่า “คุณค่าที่นักเรียนมองตนเองผูกติดอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับว่ามีคนมา ‘ถูกใจ’ รูปมากแค่ไหน” ความต้องการการเป็นที่ยอมรับนี้อาจทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมสุดขั้วบนสื่อออนไลน์

ความปรารถนาจะเป็นที่ยอมรับมีมานานแล้ว ในปฐมกาล 29 เลอาห์โหยหาความรักจากยาโคบสามีของเธอ ซึ่งสะท้อนผ่านชื่อของลูกชายสามคนแรกที่สื่อว่าเธอโดดเดี่ยว (ข้อ 31-34) แต่น่าเศร้าที่ยาโคบไม่เคยให้การยอมรับเธออย่างที่เธอต้องการ

เมื่อให้กำเนิดลูกชายคนที่สี่ เลอาห์หันไปหาพระเจ้าแทนที่จะหันไปหาสามี เธอตั้งชื่อลูกว่ายูดาห์ซึ่งแปลว่า “สรรเสริญ” (ข้อ 35) สุดท้ายเลอาห์เลือกแสวงหาคุณค่าในพระเจ้า เธอได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวการช่วยกู้ของพระเจ้า คือยูดาห์เป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิดและพระเยซู

เราอาจแสวงหาการยอมรับในหลายวิธี แต่ในพระเยซูเท่านั้นที่เราจะพบตนเองในฐานะบุตรของพระเจ้า ทายาทของพระคริสต์ และจะได้อาศัยอยู่เป็นนิรันดร์กับพระบิดาในสวรรค์ เช่นที่เปาโลเขียนว่า สิ่งสารพัดในโลกนี้ไร้ประโยชน์เมื่อเทียบกับ “ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์” (ฟป.3:8)