คีธ วาซเซอร์แมน ตัดสินใจทำตัวเป็นคนไร้บ้านปีละ 2-3 วัน มาตั้งแต่ปี 1989 เพื่อเรียนรู้เรื่องความรักและความเห็นอกเห็นใจ คีธซึ่งเป็นกรรมการบริหารองค์กรกู๊ดเวิร์คกล่าวว่า “ผมย้ายไปอาศัยอยู่ข้างถนนเพื่อขยายมุมมองและความเข้าใจ” ที่มีต่อคนเหล่านั้นที่ไม่มีบ้าน

ฉันคิดว่าการที่คีธเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เขาช่วยเหลือปรนนิบัติ เป็นภาพจำลองสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรา พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลยอมจำกัดพระองค์เองมาเป็นทารกที่อ่อนแอ ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ เผชิญทุกอย่างที่เราประสบและที่สุดแล้วยอมตายด้วยน้ำมือมนุษย์เพื่อให้เราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูกล่าวว่าพระเยซูทรง “ร่วมสายโลหิตกับมนุษย์เพื่อโดยทางความตายนั้นเอง พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือมารเสียได้” (2:14) พระองค์ถูกทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์แม้ว่าทรงเป็นพระผู้สร้าง (ข้อ 9) พระองค์มาเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนม์แม้พระองค์ทรงเป็นอมตะ พระองค์ทนทุกข์เพื่อเราแม้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ทำไมพระองค์ทำเช่นนั้น ก็เพื่อสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นการทดลองและนำเรากลับคืนดีกับพระเจ้า (ข้อ 17-18)

วันนี้ขอให้เราได้สัมผัสความรักของพระองค์ และรู้ว่าทรงเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเรา และได้จัดเตรียมหนทางชำระบาปให้เราแล้ว