ล้อเล่นหรือเปล่า ผมสายแล้วแต่ป้ายจราจรข้างหน้าบอกให้ผมปรับระดับความคาดหวัง ความว่า “คาดว่าจะล่าช้า” การจราจรเริ่มติดขัดผมรู้สึกขำ เพราะผมคาดหวังทุกอย่างให้เป็นไปตามกำหนดของผม แต่ไม่ได้หวังว่าจะมีการทำถนน

ในชีวิตฝ่ายวิญญาณ มีน้อยคนที่วางแผนรับมือวิกฤตที่จะทำให้ชีวิตเราชะงักหรือเปลี่ยนเส้นทาง แต่เมื่อลองคิดดูมีหลายครั้งที่สถานการณ์ต่างๆ ทั้งเรื่องเล็กและใหญ่ได้เปลี่ยนทิศทางชีวิตผมให้มีความล่าช้าเกิดขึ้น

ซาโลมอนไม่เคยเห็นป้ายจราจรที่เขียนว่า “คาดว่าจะล่าช้า” แต่ในสุภาษิต 16 พระองค์เปรียบเทียบแผนงานของเราที่สวนทางกับการจัดเตรียมของพระเจ้าในข้อ 1 ว่า “แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า” พระองค์ย้ำอีกในข้อ 9 ว่า “ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา” หรือพูดได้ว่า เราคิดไว้ว่าควรจะเกิดอะไรขึ้น แต่บางครั้งพระเจ้าก็มีหนทางอื่นสำหรับเรา

ผมลืมความจริงฝ่ายวิญญาณนี้ไปได้อย่างไร ผมวางแผนและบางครั้งลืมถามพระเจ้าว่าทรงมีแผนการอะไร และผมหงุดหงิดเมื่อถูกแทรกแซง

แทนที่จะกังวล เราสามารถเรียนรู้ที่จะไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงนำเราทีละก้าวดังที่ซาโลมอนกล่าวไว้ ในขณะที่เราแสวงหาพระองค์ด้วยใจอธิษฐาน รอคอยการทรงนำ และยอมให้พระองค์เปลี่ยนเส้นทางของเรา