ขณะที่วิศวกรชาวอังกฤษชื่อ เอ็ดเวิร์ด แนร์นเริ่มคิดค้นยางลบดินสอเขาเริ่มทดลองโดยใช้ขนมปัง ในปี 1770 มีการใช้ขนมปังเป็นยางลบและเมื่อเขาบังเอิญหยิบยางลาเท็กซ์เข้า จึงพบว่าใช้ลบได้และมี “ขี้ยางลบ” ที่ใช้มือปัดทิ้งได้ง่ายกว่า

ความผิดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเราสามารถลบออกไปได้เช่นกัน โดยพระเจ้าผู้เป็น “อาหารแห่งชีวิต” ทรงลบล้างบาปเราด้วยชีวิตของพระองค์และสัญญาว่าจะไม่จดจำบาปของเรา “เราคือพระองค์นั้น ผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง” อิสยาห์ 43:25 “และเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้”

นี่เป็นการยกโทษที่อัศจรรย์ และเราไม่สมควรได้รับ หลายคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าบาปถูกลบล้างไป “เหมือนหมอก” ได้ โดยพระเจ้าผู้ซึ่งทรงทราบทุกอย่าง ลืมความบาปได้ง่ายดายเพียงนี้หรือ

พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ทรงยกโทษบาปของเราและไม่จดจำไว้อีกต่อไป พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงปลดปล่อยเราเพื่อให้เดินไปข้างหน้า เราไม่ถูกความผิดในอดีตดึงรั้งไว้อีกต่อไป เราบริสุทธิ์จากมลทินและสะอาดเพื่อรับใช้ตั้งแต่บัดนี้และตลอดไป

ผลของบาปอาจยังอยู่ แต่พระเจ้าลบล้างตัวบาปไปแล้วและเชื้อเชิญให้เรากลับไปหาพระองค์เพื่อจะได้ชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ ไม่มีการลบล้างที่ดีกว่านี้อีกแล้ว