เธอมุ่งความสนใจไปที่ขวดโหลซอสสปาเกตตี้ที่อยู่ชั้นบนสุด ผมยืนอยู่ข้างเธอในร้านขายของ ผมกำลังมองไปที่เดียวกันและกำลังตัดสินใจ แต่เธอไม่ได้สังเกตว่าผมอยู่ตรงนั้นเพราะกำลังพะวง ผมเอื้อมถึงชั้นบนสุดได้ง่ายเพราะตัวสูง ส่วนเธอไม่สูงเลย ผมจึงเสนอตัวช่วย เธอตกใจพูดว่า “อุ๊ย ฉันไม่ทันสังเกตเลยว่าคุณยืนอยู่ตรงนี้ ช่วยทีนะคะ”

สาวกเผชิญเหตุการณ์คล้ายกัน ฝูงชนที่หิวโหยในที่ห่างไกลและเวลาที่ล่วงเลย “บัดนี้ก็เย็นลงมากแล้ว ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้าน” (มธ.14:15) เมื่อพระเยซูท้าทายให้พวกเขาเลี้ยงประชาชน พวกเขาตอบว่า “เรามีเพียง…” (ข้อ 17) ดูเหมือนพวกเขาตระหนักถึงแต่สิ่งที่ตนขาดแคลนแม้จะยืนอยู่ข้างพระเยซู พระองค์ไม่เพียงทำอาหารให้ทวีคูณเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตด้วย

เราอาจหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและพยายามหาทางออกด้วยความคิดอันจำกัดของเราเอง และมองข้ามการสถิตอยู่ด้วยของพระคริสต์ผู้ทรงคืนพระชนม์ ไม่ว่าจะที่เชิงเขาอันห่างไกลหรือร้านขายของหรือที่ไหนๆ พระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานูเอล คือพระเจ้าทรงอยู่กับเรา และเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบาก