ในการเดินทางไปนิวยอร์คเมื่อไม่นานมานี้ ผมกับภรรยาอยากลองเรียกแท็กซี่จากโรงแรมที่พักฝ่าหิมะตกยามเย็นไปร้านอาหารคิวบาที่อยู่ไกลออกไป 5 กิโลเมตร หลังจากใส่ข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นบริการแท็กซี่แล้วผมชะงักเมื่อหน้าจอบอกว่าการเดินทางสั้นๆ นี้ราคา 1,547.26 ดอลล่าร์ หลังจากหายตกใจ ผมจึงรู้ตัวว่าใส่ข้อมูลผิดให้แท็กซี่ไปส่งเราที่บ้านซึ่งอยู่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตร

หากคุณทำตามข้อมูลที่ผิด จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย พระธรรมสุภาษิตจึงหนุนใจเราให้ “เอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอนและเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้” คือพระปัญญาของพระเจ้า (สภษ.23:12) แต่ถ้าเราขอคำแนะนำจากคนโง่เขลา คนที่แกล้งทำว่ารู้ดี หรือคนที่ปฏิเสธพระเจ้า เราจะเจอปัญหา พวกเขา “ดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำ” และอาจทำให้เราหลงไปด้วยคำแนะนำที่ไร้ประโยชน์ ผิดพลาด หรือแม้แต่หลอกลวง (ข้อ 9)

แต่ให้เราหัน “หู…รับถ้อยคำแห่งความรู้” (ข้อ 12) ให้เราเปิดใจรับคำสอนของพระเจ้าที่ช่วยปลดปล่อยเรา คือถ้อยคำที่ชัดเจนและให้ความหวัง เมื่อเราฟังคนที่เข้าใจวิถีของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง พวกเขาจะช่วยให้เรารับเอาและเชื่อฟังพระปัญญาจากเบื้องบน และพระปัญญาของพระเจ้าจะไม่มีวันทำให้เราหลงทาง และจะหนุนใจและนำเราไปสู่ชีวิตและความบริบูรณ์