ร้านกาแฟในเมืองใกล้บ้านฉันชื่อ ฟิก้า เป็นภาษาสวีเดนหมายถึงการพักเพื่อดื่มกาแฟและกินขนมอบกับครอบครัว ผู้ร่วมงาน หรือเพื่อนฝูง ฉันไม่ใช่ชาวสวีเดน แต่แนวทางของฟิก้าอธิบายสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดเกี่ยวกับพระเยซู นั่นคือ พระองค์มักใช้เวลารับประทานอาหารและพักผ่อนกับผู้อื่น

นักวิชาการกล่าวว่า มื้ออาหารของพระเยซูไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นักศาสนศาสตร์มาร์ค แกลนวิลล์เรียกว่า “อาหารชุดที่สองอันน่าลิ้มลอง” ของช่วงเทศกาลและการเฉลิมฉลองของอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิม ที่โต๊ะอาหารนั้นพระเยซูทรงดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงตั้งใจให้อิสราเอลเป็น คือ “ศูนย์กลางแห่งความสุข การเฉลิมฉลอง และความยุติธรรมให้แก่โลกนี้”

ตั้งแต่เหตุการณ์เลี้ยงคน 5,000 คน ไปจนถึงการเสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้าย กระทั่งถึงการเสวยพระกระยาหารกับผู้เชื่อสองคนหลังจากทรงเป็นขึ้น (ลก.24:30) พันธกิจที่โต๊ะอาหารของพระเยซูล้วนเชิญชวนเราให้พักและพึ่งพิงพระองค์ อันที่จริงผู้เชื่อสองคนนั้นจำพระเยซูไม่ได้ จนเมื่อเขาได้รับประทานอาหารกับพระองค์ “พระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้เขา ตาของเขาก็หายฟาง” (ข้อ 30-31) จำได้ว่าเป็นพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันไปดื่มช็อกโกแลตร้อนและกินขนมอบกับเพื่อน เราคุยกันเรื่องพระเยซูด้วย พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต ให้เราใช้เวลาที่โต๊ะอาหารกับพระองค์เพื่อรู้จักพระองค์มากขึ้น