เด็กหญิงตัวเล็กคนนั้นที่พยายามเดินลงบันไดโบสถ์เมื่อวันอาทิตย์ช่างน่ารัก มีชีวิตชีวา และมั่นใจ เด็กน้อยที่ดูอายุไม่น่าเกินสองขวบค่อยๆ ก้าวลงบันไดทีละขั้น การลงบันไดเป็นภารกิจของเธอและเธอก็ทำได้สำเร็จ ผมยิ้มกับตัวเอง เมื่อคิดถึงความมั่นใจของหนูน้อยคนเก่ง เธอไม่กลัวเพราะรู้ว่าสายตาอันห่วงใยของแม่คอยจับจ้องเธอตลอดเวลา และมือของแม่จะเอื้อมมาช่วยเธอ เหตุการณ์นี้เป็นภาพสะท้อนว่าพระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกของพระองค์ที่กำลังเดินฝ่าความไม่แน่นอนมากมายของชีวิต

พระวจนะในวันนี้พูดเกี่ยวกับ “มือ” สองครั้ง หลังจากพระเจ้าเตือนคนของพระองค์ในสมัยก่อนไม่ให้กลัวหรือท้อถอย พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา” (อสย.41:10) เด็กที่กังวลหรือหวาดกลัวสามารถสงบลงได้ด้วยพลังจากพ่อแม่ ทำให้เราเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า อีกประโยคหนึ่งที่พูดถึง “มือ” ก็เป็นอีกครั้งที่พระเจ้าทรงรับประกันความปลอดภัยของคนของพระองค์ “เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า ยุดมือขวาของเจ้าไว้” (ข้อ 13) ในขณะที่เหตุการณ์ต่างๆ และเวลาเปลี่ยนแปลงไป องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง อย่ากลัวเลย (ข้อ 10) เพราะพระเจ้ายังคงให้ความเชื่อมั่นแก่เราในพระสัญญาว่าจะค้ำชูเรา และตรัสสิ่งที่เราอยากได้ยินว่า “อย่ากลัวเลย” (ข้อ 10,13)