น้องสาวของปู่ทำงานที่น่าตื่นเต้นในวงการโฆษณาและต้องเดินทางระหว่างชิคาโกกับนิวยอร์ค แต่ท่านเลือกที่จะลาออกจากงานเพราะความรักที่มีต่อพ่อแม่ของท่าน ซึ่งอาศัยอยู่ในมินเนโซต้าและจำเป็นต้องมีคนดูแล พี่ชายสองคนของท่านเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย และท่านเป็นลูกคนเดียวที่เหลืออยู่ สำหรับท่านแล้ว การได้ปรนนิบัติพ่อและแม่คือการสำแดงความเชื่อ

จดหมายที่อัครทูตเปาโลเขียนถึงคริสตจักรในกรุงโรม เรียกร้องให้ผู้เชื่อเป็น “เครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า” (รม.12:1) ท่านหวังให้พวกเขาส่งต่อความรักที่เสียสละตามแบบของพระคริสต์ให้แก่กันและกัน และท่านยังได้บอกพวกเขาว่าอย่าคิดถือตนสูงกว่าผู้อื่น (ข้อ 3) เมื่อพวกเขาเกิดความขัดแย้งและแตกแยก ท่านขอร้องให้พวกเขาลดทิฐิลง เพราะ “พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น” (ข้อ 5) ท่านปรารถนาให้พวกเขาสำแดงความรักที่เสียสละต่อกันและกัน

ในแต่ละวัน เรามีโอกาสรับใช้ผู้อื่น เช่น เราอาจยอมให้มีคนแซงคิวเราหรือเราอาจทำเหมือนน้องสาวของปู่ที่ดูแลคนเจ็บป่วย หรือบางทีเราอาจแบ่งปันประสบการณ์โดยการให้คำแนะนำแก่กันและกัน เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า ก็ต่อเมื่อเรายอมถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต