เมื่อภรรยาของเดวิดเริ่มป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เขาขมขื่น เขาต้องเกษียณก่อนเวลาเพื่อมาดูแลเธอ และเมื่ออาการของโรคเพิ่มขึ้น เธอก็ต้องการการดูแลมากขึ้น

“ผมโกรธพระเจ้ามาก” เขาบอก “แต่ยิ่งผมอธิษฐานเรื่องนี้ พระเจ้าก็ยิ่งสำแดงให้ผมเห็นจิตใจตัวเองว่า เกือบตลอดชีวิตแต่งงาน ผมเห็นแก่ตัวมากแค่ไหน” เขาสารภาพทั้งน้ำตาว่า “เธอป่วยมาสิบปี แต่พระเจ้าช่วยผมให้มีมุมมองใหม่ เดี๋ยวนี้ผมทำทุกสิ่งให้เธอด้วยความรักเหมือนผมทำให้พระเยซูด้วย การได้ดูแลเธอกลับกลายเป็นสิทธิพิเศษที่สุดในชีวิตของผม”

บางครั้งพระเจ้าตอบคำอธิษฐานโดยการไม่ประทานสิ่งที่เราต้องการ แต่ทรงท้าทายเราให้เปลี่ยนแปลง เมื่อผู้เผยพระวจนะโยนาห์โกรธที่พระเจ้าไม่ทรงลงโทษเมืองนีนะเวห์ที่ชั่วร้าย พระเจ้าทรงให้มีต้นไม้งอกขึ้นมาบังโยนาห์จากแสงอาทิตย์แผดเผา (ยนา.4:6) แล้วทรงให้มันเหี่ยวไป เมื่อโยนาห์บ่น พระเจ้าตรัสว่า “ที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่งนั้นดีอยู่แล้วหรือ” (ข้อ 7-9) โยนาห์ผู้คิดถึงแต่ตัวเองยืนยันว่าสมควรแล้ว แต่พระเจ้าทรงท้าทายท่านให้คิดถึงคนอื่นและมีเมตตา

บางครั้งพระเจ้าทรงใช้คำอธิษฐานของเราในแบบที่เราไม่คาดคิดเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโต ซึ่งเราสมควรเปิดใจรับไว้ เพราะพระองค์ทรงต้องการเปลี่ยนแปลงเราด้วยความรักของพระองค์