แว่นตาอันแรกเปิดตาของฉันสู่โลกกว้าง ฉันเป็นคนสายตาสั้น มองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้อย่างคมชัด แต่ถ้าไม่มีแว่นตา จะเห็นของที่อยู่ไกลได้แค่รางๆ ฉันได้แว่นตาอันแรกมาตอนอายุ 12 ปี ฉันตกใจเมื่อเห็นคำบนกระดานชัดขึ้น เห็นใบไม้เล็กๆ บนต้นไม้ ที่สำคัญที่สุดคือเห็นรอยยิ้มกว้างของหลายคน

เมื่อเพื่อนยิ้มตอบหลังจากที่ฉันทักทายพวกเขา ฉันเรียนรู้ว่าการที่คนมองเห็นเรา เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่พอๆ กับการที่เราได้มองเห็น

ฮาการ์ผู้เป็นทาสตระหนักเรื่องนี้เมื่อเธอหนีจากความใจร้ายของซารายซึ่งเป็นนาย ฮาการ์ “ไม่มีตัวตน” ในวัฒนธรรมของเธอ เธอตั้งครรภ์และโดดเดี่ยว หนีไปในถิ่นทุรกันดารไม่มีความช่วยเหลือหรือความหวัง แต่พระเจ้าทรงมองเห็น และเธอก็มีกำลังเมื่อเห็นพระองค์ พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่หลักการที่เลือนราง แต่เป็นจริงมากในชีวิต จนเธอเรียกพระเจ้าว่า เอล โรอี ซึ่งแปลว่า “พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ให้เห็น” และพูดว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ที่นี่” (ปฐก.16:13)

พระเจ้าผู้ทรงให้เราเห็น ทรงมองเห็นพวกเราแต่ละคน ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีใครมองเห็น โดดเดี่ยว หรือไม่มีตัวตน พระเจ้าเห็นคุณและอนาคตของคุณ และเราสามารถเห็นความหวัง การหนุนใจ ความรอด และความชื่นบานในพระเจ้า ทั้งในวันนี้และอนาคต สรรเสริญพระเจ้าในวันนี้สำหรับการมองเห็นที่แสนอัศจรรย์ ซึ่งทำให้มองเห็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และเที่ยงแท้