ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ภาพเขียนรูปบุคคลหรือสัตว์ที่ดูผิดธรรมดาคือ ดวงตาโตและเศร้าเป็นที่นิยม บางคนอาจมองว่าภาพเหล่านี้ “ขาดคุณภาพ” หรือไร้รสนิยม แต่หลายคนกลับชอบ เมื่อสามีของจิตรกรโฆษณาผลงานของภรรยา ทั้งคู่ก็เริ่มมั่งคั่ง แต่ลายเซ็นของจิตรกรที่ชื่อมาร์กาเรต คีน กลับไม่ได้อยู่บนภาพเขียน สามีของมาร์กาเรตนำเสนอว่าเป็นผลงานของเขา มาร์กาเรตนิ่งเงียบด้วยความกลัวมาตลอด 20 ปี จนทั้งสองยุติชีวิตสมรส และมีการพิสูจน์ในศาลว่าใครเป็นจิตรกรตัวจริง

การหลอกลวงของผู้เป็นสามีผิดอย่างชัดเจน แม้แต่เราที่เป็นสาวกของพระเยซู เราอาจเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับเกียรติ เพราะความสามารถพิเศษที่เรามี ทักษะการเป็นผู้นำที่เราแสดงออก หรือแม้แต่สิ่งดีที่เราทำให้ผู้อื่น ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากพระคุณพระเจ้า ในเยเรมีย์ 9 เราพบว่าผู้เผยพระวจนะคร่ำครวญเพราะผู้คนขาดความถ่อมใจ และไม่กลับใจใหม่ท่านบันทึกว่า พระเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรโอ้อวดสติปัญญา กำลัง หรือความร่ำรวยของตัวเอง แต่เราต้องเข้าใจและรู้ว่า พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ “ทรงสำ‌แดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก” (ข้อ 24)

หัวใจของเราจะเต็มด้วยการขอบพระคุณ เมื่อตระหนักถึงพระลักษณะของพระองค์ผู้ทรงเป็นจิตรกรแท้ “ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่าง…ส่งลงมาจากพระบิดา” (ยก.1:17) คำยกย่องสรรเสริญทั้งหมดเป็นของพระองค์ผู้ประทานสิ่งดีทั้งปวง