ฉันเป็นใคร เป็นคำถามที่ตุ๊กตาสัตว์สีซีดถามตัวเองในหนังสือเด็กเรื่อง ไร้ค่า ของ มิก อิงค์เพน ตุ๊กตาที่ถูกทิ้งไว้ที่มุมห้องใต้หลังคาฝุ่นเขรอะ ได้ยินคนที่รับจ้างขนของย้ายบ้านเรียกมันว่า “ไร้ค่า” มันจึงเข้าใจว่านั่นคือชื่อของมัน

เมื่อมันได้พบกับตุ๊กตาสัตว์ตัวอื่นๆ มันก็เริ่มจำความได้ เจ้าไร้ค่าได้รู้ว่ามันเคยมีหางหนวด และมีลาย จนกระทั่งได้พบกับแมวลายที่ช่วยมันหาทางกลับบ้าน มันจึงจำได้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นตุ๊กตาแมวชื่อโทบี้ เจ้าของทำให้มันกลับสู่สภาพเดิมด้วยความรัก เย็บหู หาง หนวดและลายของมันขึ้นใหม่

ทุกครั้งที่อ่านหนังสือเล่มนี้ ฉันจะคิดถึงตัวตนของฉัน ฉันเป็นใคร ยอห์นเขียนถึงผู้เชื่อว่า พระเจ้าเรียกเราว่าบุตรของพระองค์ (1 ยน.3:1) เราอาจไม่เข้าใจตัวตนทั้งหมดของเรา แต่เมื่อเราเห็นพระเยซู เราจะเป็นเหมือนพระองค์ (ข้อ 2) เช่นเดียวกับแมวโทบี้ สักวันหนึ่งเราจะฟื้นคืนสู่ตัวตนที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็น ซึ่งได้ผิดเพี้ยนไปเพราะความบาป ในตอนนี้เราเข้าใจตัวตนได้เพียงบางส่วน และเราสามารถมองเห็นพระฉายของพระเจ้าในกันและกัน แต่สักวันหนึ่งเมื่อเราพบพระเยซูเราจะฟื้นคืนสู่ตัวตนที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นอย่างสมบูรณ์ เราจะถูกสร้างขึ้นใหม่