วันหนึ่งในฤดูหนาว คริสตายืนอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บ เธอมองไปที่ประภาคารงดงามซึ่งปกคลุมด้วยหิมะริมทะเลสาบ เมื่อเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป แว่นตาก็เป็นฝ้า เธอมองไม่เห็นอะไรเลย แต่ก็ตัดสินใจเล็งกล้องไปที่ประภาคารและถ่ายภาพ 3 ภาพในมุมที่ต่างกัน เมื่อมาดูภาพในภายหลัง เธอก็พบว่ากล้องตั้งเป็น “เซลฟี่” เธอหัวเราะและพูดว่า “ฉันเล็งมาที่ตัวเอง ตัวเองและตัวเองทั้งหมด ที่ฉันเห็นคือตัวเอง” ภาพของคริสตาทำให้ฉันคิดถึงความผิดพลาดทำนองนี้ เราอาจสนใจแต่ตัวเองจนไม่ได้มองไปที่ภาพใหญ่ของแผนการของพระเจ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า

ยอห์นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซู เข้าใจอย่างชัดเจนว่าจุดสนใจของท่านไม่ได้อยู่ที่ตัวเอง ยอห์นรู้ตั้งแต่แรกว่าสถานภาพและการทรงเรียกของท่านคือทำให้คนอื่นเห็นพระเยซูพระบุตรพระเจ้า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า” ยอห์นประกาศเมื่อเห็นพระเยซูเสด็จมากับเหล่าสาวก (ยน.1:29) ท่านบอกว่า “แต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอล ข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศมาด้วยน้ำ” (ข้อ 31) ต่อมาเมื่อผู้ที่ติดตามท่านบอกท่านว่าพระเยซูมีสาวกเพิ่มขึ้น ยอห์นกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์…พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง”(3:28-30)

ขอให้ศูนย์กลางจุดสนใจในชีวิตเราคือพระเยซูและรักพระองค์ด้วยสุดใจของเรา