การระบาดของจิ้งหรีดมอร์มอนในปี 2003 สร้างความเสียหายแก่พืชผลกว่า 25 ล้านดอลล่าร์ จิ้งหรีดมีจำนวนมากจนเมื่อเดินไปทางไหนก็เหยียบถูกจิ้งหรีด แมลงคล้ายตั๊กแตนชนิดนี้ได้ชื่อมา เพราะมันโจมตีพืชผลของนักบุกเบิกในรัฐยูทาห์เมื่อปี 1848 มันสามารถกินพืชได้ 17 กิโลกรัมตลอดชีวิตของมัน ทั้งที่ขนาดตัวยาวแค่ 2-3 นิ้วเท่านั้น การระบาดของมันส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐหรือประเทศ ที่อาจถึงขั้นพังพินาศ

โยเอลผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิม ได้อธิบายถึงการทำลายล้างของฝูงแมลงแบบเดียวกันที่เกิดกับชนชาติยูดาห์ ซึ่งเป็นผลจากการที่พวกเขาไม่เชื่อฟัง ท่านได้พยากรณ์ถึงการโจมตีของตั๊กแตน (นักวิชาการพระคัมภีร์บางคนตีความว่าเป็นภาพเปรียบเทียบของกองทัพต่างชาติ) อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยบรรพบุรุษ (ยอล.1:2) ฝูงตั๊กแตนทำลายทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้า ทำให้ผู้คนอดอยากและยากจน แต่ถ้าอิสราเอลหันจากวิถีบาปและขอการยกโทษจากพระเจ้า โยเอลกล่าวว่า พระเจ้าจะ “ให้บรรดาปี (ของพวกเขา) คืนสู่สภาพเดิม” (2:25)

เราก็สามารถเรียนรู้จากบทเรียนของยูดาห์ได้เช่นกัน ความผิดบาปของเราเป็นเหมือนแมลงที่กัดกินชีวิตหอมหวานและเกิดผลซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็น เมื่อเราหันกลับมาหาพระองค์ และหันจากสิ่งที่เราเลือกในอดีต พระองค์สัญญาว่าจะเอาความละอายของเราออกไป และรื้อฟื้นเราสู่ชีวิตบริบูรณ์ในพระองค์