ชายคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากญาติเรื่องค่าเช่าบ้านเดือนธันวาคม ญาติๆ เห็นว่าคำขอร้องนี้เป็นภาระ โดยเฉพาะเมื่อทุกคนต่างมีค่าใช้จ่ายพิเศษในตอนสิ้นปี แต่พวกเขาก็เอาเงินเก็บออกมาช่วยด้วยใจขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดู และได้รับพระพรเมื่อชายผู้นั้นกล่าวคำขอบคุณ

เขามอบการ์ดที่เขียนข้อความแสดงความซาบซึ้งว่า “นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณทำความดีโดยไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่”

การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระเจ้า ผู้พยากรณ์อิสยาห์ชี้ให้ชนชาติอิสราเอลเห็นข้อนี้ ประชาชนกำลังอดอยาก แต่ยังทะเลาะเบาะแว้งและสู้กัน แต่อิสยาห์กล่าวว่า “การแก้พันธนะของความอธรรมการแก้สายรัดแอก…การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับผู้หิวและนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้า เมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้และไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเอง” (อสย.58:6-7)

อิสยาห์กล่าวว่า การเสียสละเช่นนี้เป็นการสำแดงแสงสว่างของพระเจ้าและรักษาบาดแผลของเราเอง (ข้อ 8) เมื่อญาติช่วยเหลือกัน พวกเขาจะระวังและหาทางบริหารเงินของตนให้ดีขึ้น พระเจ้าสัญญาแก่ผู้ที่มีใจกว้างว่า “ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า” (ข้อ 8) ท้ายที่สุด พวกเขาได้รับพระพรมากขึ้นเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนพระเจ้า พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งแล้วด้วยความรัก