ฉันนอนนิ่งบนผ้าปูไวนิล และกลั้นหายใจตามคำสั่งเมื่อเครื่องมือเริ่มทำงานและส่งเสียง ฉันรู้ว่าคนมากมายเคยทำเอ็มอาร์ไอ แต่สำหรับฉันซึ่งกลัวที่แคบ ฉันต้องมุ่งความสนใจไปยังสิ่งอื่น หรือคนอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าฉัน

ในใจของฉันมีถ้อยคำจากพระคัมภีร์ว่า “ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก…ในความรักของพระคริสต์” (อฟ.3:18) ขยับไปตามจังหวะของเสียงเครื่องสแกน คำอธิษฐานของเปาโลสำหรับคริสตจักรเมืองเอเฟซัสกล่าวถึงความรักของพระเจ้าในสี่มิติ เพื่อจะย้ำว่าความรักและการทรงสถิตของพระองค์ไม่มีขอบเขต

ตำแหน่งที่ฉันนอนขณะเข้าเครื่องเอ็มอาร์ไอให้ภาพความเข้าใจฉันใหม่ความกว้างคือ หกนิ้วจากแขนทั้งสองข้างที่ยึดแน่นกับร่างกายภายในอุโมงค์ ยาวคือระยะระหว่างทางออกทั้งสองของอุโมงค์ ขยายจากหัวถึงเท้าของฉัน สูงคือหกนิ้วจากปลายจมูกของฉันถึงเพดานอุโมงค์ ลึกคือฐานท่อที่ติดกับพื้นข้างใต้ฉันที่ยกฉันขึ้น สี่มิติที่แสดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่ล้อมรอบและยกฉันขึ้นในอุโมงค์เอ็มอาร์ไอ และในทุกสถานการณ์ของชีวิต

ความรักของพระเจ้าล้อมรอบเราทุกที่ กว้าง: พระองค์ทรงเอื้อมไปถึงผู้คนทุกแห่ง ยาว: ความรักของพระองค์ไม่สิ้นสุด สูง: พระองค์ทรงยกเราขึ้น ลึก: พระองค์ทรงลงลึก โอบกอดเราไว้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีสิ่งใดแยกเราจากพระองค์ได้! (รม.8:38-39)