ปีที่แล้ว ฉันกับเพื่อนอธิษฐานเผื่อผู้หญิงสามคนที่ต่อสู้กับมะเร็ง เรารู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์รักษาได้และเราทูลขอทุกวันให้พระองค์ทรงทำ เราเคยเห็นพระองค์กระทำกิจและเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำอีก ระหว่างช่วงเวลานั้นมีบางวันที่ดูเหมือนว่ากำลังจะหายจริงๆ เราก็ชื่นชมยินดี แต่ทั้งสามคนเสียชีวิตในฤดูใบไม้ร่วงปีนั้น บางคนบอกว่านั่นคือ “การรักษาที่ดีที่สุด” ซึ่งก็ใช่ แต่การสูญเสียก็ทำให้เราเจ็บปวดมาก เราอยากให้พระองค์รักษาทุกคนตอนนี้เดี๋ยวนี้ แต่ด้วยเหตุผลที่เราไม่เข้าใจการอัศจรรย์ไม่เกิดขึ้น

บางคนติดตามพระเยซูเพราะการอัศจรรย์และเพื่อขอสิ่งที่ตนเองต้องการ (ยน.6:2,26) บางคนเห็นแค่ว่าพระองค์เป็นลูกช่างไม้ (มธ.13:55-58) และบางคนคาดหวังให้พระองค์เป็นผู้นำทางการเมือง (ลก.19:37-38) บางคนมองว่าพระองค์เป็นครูที่สอนเก่ง (มธ.7:28-29) ขณะที่บางคนเลิกติดตามเพราะคำสอนของพระองค์เข้าใจยาก (ยน.6:66)

พระเยซูไม่ทรงเป็นไปตามที่เราคาดหวังเสมอไป กระนั้นพระองค์ก็ยังเป็นยิ่งกว่าที่เราจะจินตนาการได้ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 47-48) พระองค์ประเสริฐและทรงเปี่ยมด้วยปัญญา พระองค์ทรงรัก ให้อภัยอยู่ใกล้และปลอบประโลม ขอให้เราพักสงบในพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นและติดตามพระองค์ต่อไป