วิลเลียม แครี่เป็นเด็กขี้โรคที่เกิดในครอบครัวเล็กๆ ใกล้นอร์ธแธมป์ตันอังกฤษ อนาคตของเขาดูไม่ค่อยสดใสแต่พระเจ้าทรงมีแผนการ เขาย้ายไปอินเดียเขานำการปฏิรูปทางสังคมที่นั่นและได้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาอินเดียท้องถิ่นหลายภาษา เขารักพระเจ้าและรักผู้คน และทำสิ่งมากมายสำเร็จเพื่อพระเจ้า

ดาวิดบุตรเจสซีเป็นชายหนุ่มธรรมดา เป็นลูกคนเล็ก ท่านดูเหมือนเป็นคนเลี้ยงแกะที่ไม่มีความสำคัญในเบธเลเฮม (1 ซมอ.16:11-12) แต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจของดาวิดและมีแผนการสำหรับท่าน พระเจ้าปฏิเสธกษัตริย์ซาอูลเพราะการไม่เชื่อฟัง ขณะที่ผู้เผยพระวจนะซามูเอลเสียใจกับการตัดสินใจของซาอูล พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลให้แต่งตั้งลูกชายคนหนึ่งของเจสซีเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่

เมื่อซามูเอลเห็นเอลีอับที่สูงใหญ่ ท่านคิดว่าเป็น “ผู้ที่พระองค์ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าแน่แล้ว” (ข้อ 6) แต่กลยุทธ์การเลือกกษัตริย์ของพระเจ้าต่างจากซามูเอลมาก พระเจ้าปฏิเสธบุตรชายทุกคนของเจสซียกเว้นลูกคนเล็กสุด การเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์ดูเหมือนจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่มาจากพระเจ้าในตอนแรก อย่าว่าแต่ทำให้ประเทศเลย เด็กเลี้ยงแกะจะทำอะไรให้ชุมชนของตัวเองได้

น่าอุ่นใจจริงๆ ที่รู้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักจิตใจของเราและทรงมีแผนการสำหรับเรา