ซีซาร์ ออกัสตัสเป็นจักรพรรดิโรมันองค์แรกและยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงใช้ทักษะทางการเมืองและอำนาจทางทหารกำราบศัตรู ขยายจักรวรรดิและยกระดับกรุงโรมจากชุมชนซอมซ่อเป็นเมืองอนุสาวรีย์และวิหารหินอ่อน ชาวโรมันที่ชื่นชม เรียกออกัสตัสว่าพ่อจากสวรรค์และผู้ปลดปล่อยมนุษยชาติ เมื่อสิ้นสุดการครองราชย์ 40 ปี คำพูดอย่างเป็นทางการสุดท้ายของพระองค์คือ “เรามาเมื่อโรมเป็นเมืองแห่งดิน สิ่งที่เราเหลือไว้คือโรม เมืองแห่งหินอ่อน” แต่มเหสีของพระองค์อ้างว่า พระองค์ตรัสว่า “เราทำหน้าที่ของเราได้ดีหรือไม่ ถ้าดีจงสรรเสริญเมื่อเราจากไป”

สิ่งที่ออกัสตัสไม่รู้คือทรงได้รับบทบาทเสริมในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าในสมัยของพระองค์ มีบุตรชายของช่างไม้คนหนึ่งเกิดมาเพื่อสำแดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะทางทหาร วิหาร สนามกีฬาหรือวังของโรมัน (ลก.2:1)

แต่ใครจะเข้าใจถึงเกียรติที่พระเยซูกล่าวถึงในคำอธิษฐานในคืนที่เพื่อนร่วมชาติยืนกรานให้พระองค์ถูกตรึงโดยทหารโรมัน (ยน.17:4-5) ใครจะเห็นล่วงหน้าถึงความอัศจรรย์ของการสละพระชนม์ที่จะได้รับการสรรเสริญทั้งในสวรรค์และในโลก

นี่เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าของเราเสด็จมาขณะเมื่อเรากำลังไล่ตามความฝันไร้ค่าและต่อสู้กันเอง สิ่งที่พระองค์มอบไว้คือเราที่ร้องเพลงเกี่ยวกับไม้กางเขนโบราณด้วยกัน