ทานีและโมดูปเติบโตในไนจีเรีย ไปเรียนที่อังกฤษและชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณพระเจ้า พระองค์ทรงใช้พวกเขาให้เปลี่ยนแปลงชุมชนที่ขัดสนและมีการแบ่งแยกเชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ พระเจ้าทรงฟื้นความหวัง เมื่อทั้งสองแสวงหาพระเจ้าและรับใช้ชุมชนอย่างสัตย์ซื่อพวกเขานำคริสตจักรที่ร้อนรนและยังคงทำโครงการมากมายเพื่อชุมชน และได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน

มนัสเสห์เปลี่ยนชุมชนของพระองค์ ตอนแรกเปลี่ยนเป็นร้าย ต่อมากลับดี ทรงเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ตั้งแต่อายุ 12 พรรษา ทรงนำชนชาติหลงหายและทำสิ่งชั่วร้ายหลายปี (2 พศด.33:1-9) โดยไม่สนใจคำเตือนจากพระเจ้า ดังนั้นพระองค์จึงให้มนัสเสห์ถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลน (ข้อ 10-11)

ในความทุกข์ยาก มนัสเสห์ร้องทูลพระเจ้าผู้ทรงฟังและนำพระองค์กลับมายังดินแดนเดิม (ข้อ 12-13) กษัตริย์ที่เปลี่ยนไปผู้นี้ทรงสร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่และทำลายพระต่างด้าว (ข้อ 14-15) “พระองค์ทรงซ่อมแท่นบูชาของพระเจ้า…ทรงบัญชาให้ยูดาห์ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล” (ข้อ 16) เมื่อผู้คนมองดูการเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงของมนัสเสห์ พวกเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วย (ข้อ 17)

เมื่อเราแสวงหาพระเจ้า ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราและสร้างผลกระทบต่อชุมชนผ่านทางเรา