ทีมฟุตบอลทีมโปรดของผมแพ้แปดครั้งติดกัน ยิ่งแพ้ก็ยิ่งยากจะหวังว่าจะกลับมาชนะได้ โค้ชเปลี่ยนวิธีการทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่ทำให้ชนะ ผมพูดตลกกับเพื่อนร่วมงานว่า แค่หวังว่าจะชนะไม่ได้รับประกันว่าจะชนะ “ใช้ความหวังเป็นกลยุทธ์ไม่ได้” ผมเหน็บ

ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราตรงข้ามกับกีฬาฟุตบอล การหวังใจอีกทั้งการติดสนิทกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและไว้วางใจเป็นกลยุทธ์เดียวของเรา บ่อยครั้งโลกทำให้เราผิดหวัง แต่การมีความหวังทำให้เรายึดมั่นในความจริงและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในช่วงที่เหนื่อยล้า

มีคาห์เจ็บปวดใจเพราะอิสราเอลหันไปจากพระเจ้า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า…ธรรมิกชนสูญหายไปจากโลก จะหาคนซื่อตรงท่ามกลางมนุษย์สักคนก็ไม่มี” (7:1-2) แต่เมื่อท่านจดจ่อที่ความหวังแท้ “แต่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระเจ้าข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า” (ข้อ7)

ทำอย่างไรเราจึงจะมีความหวังในยามยากลำบาก มีคาห์บอกเราว่ามองดู เฝ้าคอย อธิษฐาน จดจำ พระเจ้าทรงฟังคำร้องทูลยามเราทุกข์หนักในเวลาเช่นนี้ กลยุทธ์คือเราต้องติดสนิทและทำสิ่งที่แสดงความหวังในพระเจ้า อันเป็นกลยุทธ์เดียวที่จะช่วยเราต้านทานพายุแห่งชีวิต