เครื่องบินขับไล่สามลำบินผ่านท้องฟ้าเหนือบ้านเราพร้อมเสียงดัง และบินใกล้กันจนดูเหมือนเป็นลำเดียว “โอ้โฮ” ฉันบอกสามี แดนเห็นด้วย “น่าประทับใจมาก” เราอยู่ใกล้ฐานทัพอากาศ จึงมักเห็นภาพเช่นนี้

ทุกครั้งที่เครื่องบินบินผ่าน ฉันมักมีคำถามซ้ำๆ ว่าเขาบินใกล้กันอย่างนั้นโดยไม่เสียการควบคุมได้อย่างไร เหตุผลชัดเจนข้อหนึ่งที่ฉันรู้คือ ความถ่อมใจ ไว้ใจว่านักบินนำร่องบินด้วยความเร็วและทิศทางที่แม่นยำ นักบินที่ประกบต้องจำนนและไม่คิดจะเปลี่ยนทิศทางหรือสงสัยเส้นทางของผู้นำ แต่บินตามรูปแบบอย่างใกล้ชิดผลลัพธ์คือ ทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ส่วนผู้ที่ติดตามพระเยซู พระองค์ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา” (ลก.9:23)

ทางของพระองค์คือการปฏิเสธตนเองและทนทุกข์ ซึ่งทำตามได้ยากหากจะเป็นสาวกที่เกิดผลของพระองค์ ทรงเรียกเราติดตามพระองค์ใกล้ชิด ให้ละความต้องการที่เห็นแก่ตัว และแบกภาระฝ่ายวิญญาณทุกวัน เช่น คิดถึงผู้อื่นก่อนตัวเอง

การถ่อมใจเดินใกล้ชิดพระเจ้าเป็นภาพที่น่ามอง เมื่อเราติดตามและอยู่ใกล้ชิดพระองค์ เราก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ผู้อื่นจะมองไม่เห็นเราแต่จะเห็นพระองค์ และอุทานว่า “โอ้โฮ”