เจ้าภาพที่มารับผมที่โรงแรมในกัมปาลา ประเทศยูกันดา เพื่อไปงานสัมมนามองผมด้วยรอยยิ้มขบขัน “มีอะไรหรือครับ” ผมถาม เธอหัวเราะแล้วถามว่า “คุณหวีผมหรือยังคะ” ผมหัวเราะ เพราะผมลืมหวีผมจริงๆ ผมส่องกระจกแล้ว แต่ทำไมจึงไม่สังเกตเห็น

คำสอนเปรียบเทียบของยากอบ ให้มุมมองที่ช่วยให้เราศึกษาพระคัมภีร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราส่องกระจกเพื่อสำรวจตัวเองว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ หวีผมแล้วล้างหน้าแล้ว ติดกระดุมเสื้อแล้ว พระคัมภีร์เป็นเช่นกระจกเงาที่ช่วยสำรวจคุณลักษณะทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมของเรา (ยก.1:23-24) ซึ่งช่วยให้เราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผย เราจะควบคุมลิ้นของเราให้ “สงบปากคำ” (ข้อ26) และ “เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย” (ข้อ 27) เอาใจใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา และรักษาตัว “ให้พ้นจากราคีของโลก” (ข้อ 27)

เมื่อเราปฏิบัติตาม “วิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเป็นพระบัญญัติที่ให้เสรีภาพ” เราจะได้รับความสุข (ข้อ 25) เมื่อเรามองดูพระวจนะที่เป็นเหมือนกระจกเราจะ “น้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้ [ในเรา]” (ข้อ 21)