ในปี 1936 บิลลี ฮิลล์ นักแต่งเพลงได้เผยแพร่เพลงยอดนิยมชื่อ “ความงดงามของความรัก (Glory of Lover)” แล้วทั้งประเทศก็ได้ร้องเพลงถึงความชื่นชมยินดีเมื่อได้ทำสิ่งเล็กน้อยเพื่อกันและกันด้วยความรัก หลังจากนั้น 50 ปี ปีเตอร์ เซเท-รา ได้แต่งเพลงที่เกี่ยวกับความรักหนุ่มสาว โดยใช้ชื่อเดียวกัน เขาบรรยายถึงคนสองคนเรียนรู้จักกัน และทำทุกอย่างด้วยกันตลอดนิรันดร์โดยความงดงามของความรัก

วิวรณ์ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ บรรยายถึงเพลงรักบทใหม่ที่วันหนึ่งทุกคนในสวรรค์และแผ่นดินโลกจะร้อง (วว.5:9,13) ดนตรีเริ่มบรรเลง เสียงต่ำลงครึ่งเสียงเป็นการคร่ำครวญ ยอห์นผู้ประพันธ์ร้องไห้ เพราะไม่พบคำตอบในทุกเรื่องที่ผิดพลาดในโลกนี้ (ข้อ 3-4) แต่ท่านรู้สึกดีขึ้นและดนตรีก็ดังขึ้น (ข้อ 12-13) แล้วยอห์นก็ได้รับรู้ความงดงามและเรื่องราวความรักแท้จริง ไม่นานท่านก็ได้ยินสรรพสิ่งสรรเสริญสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ผู้ทรงฤทธิ์ (ข้อ 5) ผู้ชนะใจบรรดาผู้ที่เป็นของพระองค์เพราะพระองค์สละชีวิตด้วยความรัก ทรงเป็นพระเมษโปดกผู้ทรงช่วยกู้เรา (ข้อ 13)

ในบทเพลงที่น่าประทับใจที่สุดเท่าที่เราเคยร้อง เราได้เห็นว่าเพราะเหตุใดการแสดงความเมตตาที่เรียบง่ายได้ปรากฏในบทเพลงนี้ด้วย ความงดงามที่เราร้องในบทเพลง สะท้อนพระทัยของพระเจ้า เราร้องเพลงเกี่ยวกับพระองค์เพราะพระองค์ประทานบทเพลงแก่เรา