เพื่อนของฉันเป็นลูกบุญธรรมของมิชชันนารีจากสหรัฐ เขาเติบโตในประเทศกานา เมื่อครอบครัวย้ายกลับไปอเมริกา เขาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แต่ต้องหยุดไป ต่อมาเขาสมัครเป็นทหาร เขาจึงมีเงินเรียนมหาวิทยาลัยและได้เดินทางไปทั่วโลก พระเจ้าทรงทำงานผ่านเขาและจัดเตรียมเขาให้ทำหน้าที่พิเศษ ทุกวันนี้เขาเขียนและเรียบเรียงวรรณกรรมคริสเตียนซึ่งเป็นพระพรกับผู้อ่านทั่วโลก

ชีวิตของภรรยาของเขาก็น่าสนใจ เธอสอบตกวิชาเคมีในปีแรกของมหาวิทยาลัยเพราะยารักษาโรคประจำตัว เธอคิดอย่างรอบคอบ จึงเปลี่ยนมาเรียนภาษามือแบบอเมริกัน ซึ่งทำให้เธอจัดการภาระการเรียนได้ดีกว่า เธอได้พูดถึงประสบการณ์นี้ว่า “พระเจ้านำชีวิตฉันไปสู่พระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่” ทุกวันนี้ เธอได้ทำให้ผู้พิการทางการได้ยิน ได้เข้าถึงพระคำที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพระเจ้าจะนำคุณไปทางใด สดุดี 139:16 พูดถึงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ในชีวิตเรา “พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ วันทั้งหลายทุกๆ วันที่กำ‌หนดให้ข้าพระองค์นั้น ก็ทรงจารึกไว้ในพระตำ‌รับของพระองค์ เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นเลย” เราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะใช้สถานการณ์ในชีวิตของเราอย่างไร แต่เราพักสงบได้ เพราะรู้ว่าพระเจ้าทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับเราและนำย่างเท้าของเราไป แม้ว่าพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์จะดูเหมือนซ่อนอยู่ แต่พระองค์ไม่เคยหายไป