ลูกๆ ของฉันมีความสุขกับลานสเก็ตน้ำแข็งหลังบ้านในช่วงฤดูหนาวของรัฐไอดาโฮ ตอนพวกเขายังเล็ก การหัดเล่นสเก็ตเป็นเรื่องท้าทาย เป็นเรื่องยากที่จะหว่านล้อมให้ลูกๆ วางเท้าบนพื้นที่แข็งและเย็นเฉียบ เพราะพวกเขารู้ว่าล้มลงแล้วเจ็บ ทุกครั้งที่ลูกลื่นล้ม ฉันและสามีจะช่วยดึงตัวพวกเขาให้ลุกขึ้นยืนตรงอย่างมั่นคง

การมีคนคอยช่วยเมื่อเราล้มลงเป็นของขวัญตามที่บันทึกไว้ในปัญญาจารย์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้งานของเราราบรื่นและเกิดผลดียิ่งขึ้น (4:9) และเพื่อนนำความอบอุ่นมาสู่ชีวิตของเรา เมื่อเราเผชิญความท้าทาย เป็นการดีที่มีใครสักคนข้างๆ คอยให้ความช่วยเหลือและกำลังใจ ความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้เรามีกำลัง มีจุดมุ่งหมาย และได้รับการเล้าโลมใจ

เมื่อเราล้มลงในความยากลำบากของชีวิตที่เป็นราวกับน้ำแข็งเยือกเย็น มีความช่วยเหลืออยู่ข้างๆ หรือไม่ ถ้ามี อาจมาจากพระเจ้า หรือเมื่อมีใครต้องการเพื่อน เราสามารถเป็นคำตอบจากพระเจ้าคอยช่วยเหลือเขาได้หรือไม่ เมื่อเราเป็นเพื่อน เรามักจะมีคนช่วยเหลือ แต่ถ้าเราไม่มีใครอยู่ข้างๆ เพื่อช่วยให้เราลุกขึ้น เรารับการเล้าโลมใจได้จากการรู้ว่าพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ (สดด.46:1) เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้า พระองค์พร้อมที่จะช่วยให้เรามั่นคงด้วยพระหัตถ์ที่มั่นคง