หลังจากการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังทำให้มาร์ตี้เป็นอัมพาต เขาตัดสินใจกลับไปเรียนปริญญาโททางธุรกิจ จูดี้แม่ของเขาช่วยทำให้เป้าหมายเป็นจริง แม่นั่งกับเขาทุกชั่วโมงเรียนและเมื่อศึกษาเป็นกลุ่มย่อย คอยจดบันทึกและจัดการปัญหาเทคโนโลยี ทั้งยังช่วยอยู่กับเขาบนเวทีเมื่อรับปริญญา สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ สำเร็จได้เพราะความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและจริงจังที่มาร์ตี้ได้รับ

พระเยซูทรงทราบว่าสาวกต้องการความช่วยเหลือเช่นนี้เมื่อพระองค์จากโลกนี้ไปพระองค์ตรัสว่าพวกเขาจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบใหม่ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเราตลอดเวลาเป็นผู้สอนและผู้นำทางที่ไม่เพียงอยู่ด้วยแต่อยู่ในพวกเขา (ยน.14:17,26)

พระวิญญาณให้ความช่วยเหลืออยู่ภายในที่มาจากพระเจ้า ซึ่งจะช่วยสาวกของพระเยซูให้อดทนผ่านสิ่งที่พวกเขาไม่อาจรับมือได้เมื่อออกไปประกาศข่าวประเสริฐ ในเวลาที่มีปัญหา พระวิญญาณจะย้ำสิ่งที่พระเยซูเคยตรัสไว้ (ข้อ 26) อย่าให้ใจของท่านวิตก…จงรักซึ่งกันและกัน…เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต

คุณกำลังเจอสิ่งที่เกินกำลังและความสามารถของคุณหรือไม่ คุณพึ่งพาความช่วยเหลือของพระวิญญาณที่มีอยู่เสมอได้ พระวิญญาณพระเจ้าที่ทำงานในคุณจะถวายเกียรติอย่างที่คู่ควรแด่พระองค์