พ่อผู้กังวลและลูกชายวัยรุ่นนั่งอยู่ต่อหน้าคนทรง “ลูกของคุณจะเดินทางไกลแค่ไหน” คนทรงถาม “ไปเมืองใหญ่” พ่อตอบ “และเขาจะไปนานมาก” คนทรงยื่นเครื่องรางนำโชคให้แก่ผู้เป็นพ่อ กล่าวว่า “สิ่งนี้จะปกป้องเขา ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน”

ผมคือเด็กหนุ่มคนนั้น แต่คนทรงและเครื่องรางนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับผม ในขณะที่อยู่ในเมืองใหญ่ ผมได้เชื่อวางใจในพระเยซู ผมทิ้งเครื่องรางนั้นแล้วติดตามพระคริสต์ การมีพระเยซูในชีวิตเป็นการรับประกันว่าพระเจ้าทรงอยู่กับผม

สามสิบปีต่อมา พ่อของผมซึ่งได้มาเป็นผู้เชื่อแล้ว บอกผมขณะที่เรารีบพาพี่ชายของผมไปโรงพยาบาลว่า “ให้เราอธิษฐานทูลขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าจะไปกับลูกและอยู่กับลูกตลอดทาง” เราเรียนรู้ว่าการสถิตอยู่ด้วยและอำนาจของพระเจ้าคือความมั่นคงปลอดภัยเดียวที่เรามี

โมเสสได้รับบทเรียนคล้ายกันนี้ ท่านได้รับงานที่ท้าทายความสามารถจากพระเจ้า คือการนำประชากรอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ไปยังดินแดนแห่งพระสัญญา (อพย.3:10) แต่พระเจ้ารับรองกับท่านว่า “เราจะอยู่กับเจ้าแน่” (ข้อ 12)

การเดินทางชีวิตเราก็มีความท้าทาย แต่เราได้รับความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วย ดังที่พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า “นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” (มธ.28:20)