ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟจะสูงจนน่าตกใจ แต่คีแรน ฮีลลี่ จากรัฐนอร์ธแคโรไลนา เขาได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา 100 ล้านดอลล่าร์ซึ่งน่าตกใจมาก เขามั่นใจว่าเดือนที่แล้วเขาไม่ได้ใช้น้ำมากขนาดนั้น เขาจึงถามติดตลกว่าขอผ่อนชำระได้หรือไม่

หนี้ 100 ล้านดอลล่าร์เป็นภาระที่หนักมาก แต่ไม่อาจเทียบกับภาระบาปและผลของบาปที่เราแบกไว้ทำให้เราเหนื่อย ความรู้สึกผิดและละอายใจ ความจริงก็คือเราไม่อาจแบกรับภาระหนักนี้ได้ไหว

และเราไม่ต้องแบกเอาไว้ เปโตรเตือนผู้เชื่อว่ามีเพียงพระเยซู พระบุตรพระเจ้าผู้ปราศจากบาปที่รับแบกบาปและผลของบาปได้ (1 ปต.2:24) ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน รับเอาความผิดทั้งหมดของเราไว้กับพระองค์ และให้อภัยเรา เพราะทรงแบกภาระของเรา เราจึงไม่ต้องทนทุกข์กับการลงโทษที่เราสมควรได้รับ

แทนที่จะดำเนินชีวิตในความกลัวหรือความรู้สึกผิดเป็น “การประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน” (1:18) เราสามารถเปรมปรีดิ์ในชีวิตใหม่ที่เต็มด้วยความรักและเสรีภาพ (ข้อ 22-23)