อากาศภายนอกมืดครึ้ม และโทรศัพท์ของผมมีข้อความเตือนว่าอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลัน มีรถมากผิดปกติแถวบ้านผม เพราะพ่อแม่จอดรอรับลูกๆที่จะลงจากรถโรงเรียนซึ่งมาถึงเมื่อฝนเริ่มตก ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถ หยิบร่มจากท้ายรถ เดินกางร่มไปรับเด็กผู้หญิงเล็กๆ คนหนึ่ง ไม่ให้เธอเปียกฝนแม้แต่น้อยจนไปขึ้นรถ เป็นภาพ “สด” ที่งดงามของการปกป้องดูแลของพ่อแม่ ที่ทำให้ผมคิดถึงการใส่พระทัยของพระบิดาในสวรรค์

ผู้พยากรณ์อิสยาห์พยากรณ์ถึงการที่คนของพระเจ้าถูกลงโทษเพราะไม่เชื่อฟัง จากนั้นจะเป็นวันที่ดีกว่าเดิม (อสย.40:1-8) ข้อความของสวรรค์มาจากบนภูเขา (ข้อ 9) ย้ำเตือนอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยอย่างเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพ และทรงใส่พระทัยด้วยความอ่อนโยน ข่าวดีของยุคนั้นและยุคนี้คือเพราะมีอานุภาพและสิทธิอำนาจในการปกครองของพระเจ้าใจที่กระวนกระวายจึงไม่ต้องกลัว (ข้อ 9-10) ทั้งประกาศถึงการปกป้องของพระเจ้า เป็นการปกป้องแบบเดียวกับผู้เลี้ยงแกะ (ข้อ 11) ลูกแกะที่เปราะบางจะปลอดภัยในอ้อมกอดของพระผู้เลี้ยง และจะทรงนำแกะแม่ลูกอ่อนไปอย่างอ่อนโยน

ในโลกที่สถานการณ์ไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลา ภาพของความปลอดภัยและการเอาใจใส่ทำให้เรามองที่พระเจ้าได้อย่างเชื่อมั่น ผู้ที่เชื่อวางใจพระเจ้าอย่างสุดใจจะปลอดภัยและฟื้นกำลังขึ้นใหม่ในพระองค์ (ข้อ 31)