ตอนที่ยังเด็ก ฉันชอบไปห้องสมุดท้องถิ่น วันหนึ่งขณะที่มองดูชั้นหนังสือของวัยหน่มุสาว ฉันคิดอย่างมีเหตุผลว่าฉันน่าจะอ่านหนังสือได้หมดทุกเล่ม ฉันกระตือรือร้นจนลืมความจริงอย่างหนึ่งว่า มีหนังสือเล่มใหม่ๆ เพิ่มมาบนชั้นเสมอ แม้ฉันจะพยายามมากแค่ไหน ก็มีหนังสือมากเกินไปอยู่ดี

หนังสือใหม่เพิ่มมาบนชั้นเรื่อยๆ อัครทูตยอห์นคงจะประหลาดใจกับจำนวนหนังสือในปัจจุบัน เนื่องจากพระธรรม 5 เล่มของท่านในพันธสัญญาใหม่ได้แก่พระกิตติคุณยอห์น 1,2 และ 3 ยอห์น และวิวรณ์ เขียนบนหนังสือม้วนด้วยลายมือ

ยอห์นเขียนหนังสือเหล่านี้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจท่านให้เป็นพยานถึงชีวิตของพระเยซูและพันธกิจของพระองค์ (1 ยน.1:1-4) แต่งานเขียนของท่านก็ยังบอกเล่าได้เพียงเล็กน้อยจากทั้งหมดที่พระเยซูทำและสั่งสอน ยอห์นกล่าวว่า ถ้าจะเขียนทุกสิ่งที่พระเยซูทำ “แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น” (ยน.21:25)

คำกล่าวของยอห์นยังคงเป็นความจริงจนถึงทุกวันนี้ แม้จะมีหนังสือทั้งหมดที่ได้เขียนเรื่องราวของพระเยซู แต่ห้องสมุดทั้งโลกนี้ก็ยังไม่อาจมีทุกเรื่องราวความรักและพระคุณของพระองค์ นอกจากนี้ เรายังสามารถเฉลิมฉลองที่เรามีเรื่องราวของเราเองไว้แบ่งปันและชื่นชมยินดีที่เราจะประกาศเรื่องราวเหล่านั้นตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ (สดด.89:1)