ชายสองคนต้องโทษจากการค้ายาเสพติดและรอการประหารชีวิตมาหนึี่งทศวรรษ ขณะอยู่ในคุกทั้งสองได้รู้จักความรักที่พระเจ้ามีต่อพวกเขาผ่านทางพระเยซู และชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลง เมื่อถึงเวลาที่จะถูกยิงเป้า พวกเขาเผชิญด้วยการกล่าวคำอธิษฐานขอองค์พระผู้เป็นเจ้าและร้องเพลง “พระคุณพระเจ้า” เพราะความเชื่อในพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ พวกเขาสามารถเผชิญความตายด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่ง

ทั้งสองทำตามแบบอย่างความเชื่อของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อทรงทราบว่าความตายกำลังจะมาถึง ทรงใช้เวลาตอนค่ำร้องเพลงกับสาวก น่าทึ่งที่พระองค์สามารถร้องเพลงในสถานการณ์เช่นนั้น แต่ที่น่าทึ่งกว่าคือบทเพลงที่พระองค์ทรงร้อง ในคืนนั้นพระเยซูและสาวกรับประทานปัสกา ซึ่งมักจบลงด้วยเพลงสดุดี 113-118 ที่เรียกว่า ฮาลเลล พระองค์เผชิญความตายด้วยการร้องเพลง “บ่วงของความตาย” ที่ดักพระองค์ (สดด.116:3) สรรเสริญความรักมั่นคงของพระเจ้า (117:2) และขอบคุณสำหรับความรอด (118:14) เพลงสดุดีเหล่านี้เล้าโลมพระทัยพระเยซูในคืนก่อนที่จะถูกตรึงกางเขน

พระเยซูวางใจพระเจ้ามากเสียจนแม้เมื่อทรงไปสู่ความตายซึ่งพระองค์ไม่ควรได้รับ พระองค์เลือกที่จะร้องเพลงถึงความรักพระเจ้า เพราะพระเยซู เราจึงเชื่อมั่นได้ว่า ไม่ว่าจะเผชิญสิ่งใด พระเจ้าทรงอยู่กับเรา