เทเรซา เพรเกโรวา ยังเป็นวัยรุ่น เมื่อพวกนาซีบุกเข้าโปแลนด์บ้านเกิดของเธอในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เริ่มขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านชาวยิวเริ่มหายตัวไปเพราะถูกพวกนาซีจับ เทเรซาและชาวชนบทโปแลนด์ ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือคนเหล่านี้จากค่ายกักกันในวอร์ซอและการกวาดล้างของนาซี เทเรซาอาจเป็นคนหนึ่งในบรรดานักประวัติศาสตร์แนวหน้าด้านสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่เป็นเพราะเธอกล้ายืนหยัดทานกระแสความชั่วร้าย เธอจึงได้รับการจารึกว่าเป็นผู้ชอบธรรมแห่งประชาชาติที่อนุสรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยาด วาเชม ในกรุงเยรูซาเล็ม

การจะยืนหยัดต่อสู้ความชั่วร้ายต้องกล้าหาญ เปาโลบอกคริสตจักรเมืองเอเฟซัสว่า “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” (อฟ.6:12) การต่อสู้ที่มองไม่เห็นนี้เกินกำลังที่จะต่อสู้เพียงลำพังแน่นอน ดังนั้นพระเจ้าได้ประทานแหล่งกำลังฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นแก่เรา (“ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า”) เพื่อให้เรา “ต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้” (ข้อ 11)

เรากล้ายืนหยัดในเรื่องอะไรได้บ้าง อาจจะเป็นการต่อสู้กับความอยุติธรรมหรือเข้าแทรกแซงเพื่อคนที่คุณรู้จักซึ่งเปราะบางหรือถูกกระทำ ไม่ว่าความขัดแย้งรูปแบบใด เรากล้าหาญได้ เพราะพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เรายืนหยัดเพื่อพระองค์และต่อสู้กับความชั่วร้าย