ผมชอบดาร์คช็อกโกแลต จึงหาข้อมูลจากกูเกิ้ลว่า “ดาร์คช็อกโกแลตดีสำหรับเราไหม” มีคำตอบมากมาย ทั้งดีและไม่ดี เราถามถึงอาหารใดก็ได้ นม กาแฟ หรือข้าว ว่าดีสำหรับเราไหม คำตอบมีมากมายจนลายตา คุณควรจะรู้ว่าการแสวงหาคำตอบอาจไม่ดีสำหรับคุณด้วย เพราะอาจทำให้คุณปวดหัว!

แต่ถ้าคุณมองหาสิ่งที่ดีพร้อมตลอดเวลาสำหรับคุณ นั่นคือพระคำของพระเจ้า ลองฟังดูว่าพระคำทำอะไรให้กับผู้ติดตามพระเยซูที่ต้องการจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ทำให้คุณบริสุทธิ์ (สดด.119:9,11)อวยพรคุณ (ลก.11:28)ทำให้คุณมีปัญญา (มธ.7:24)ให้ความสว่างและความเข้าใจ (สดด.119:130)ช่วยให้คุณเติบโตฝ่ายวิญญาณ (1 ปต.2:2)

พระเจ้าดี สดุดี 145:9 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงดีต่อทุกคน” และในความดีของพระองค์ พระองค์ประทานคำแนะนำแก่ผู้ที่รักพระองค์เพื่อช่วยให้เราเห็นว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ได้อย่างไร เมื่อเราพยายามตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกที่มีทางเลือกมากมาย ให้เราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์บอกเราไว้แล้วในพระคัมภีร์ว่า สิ่งใดดีสำหรับเรา ให้เรากล่าวพร้อมผู้เขียนสดุดีว่า “พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์” (สดด.119:103)