“กิ๊ป” ฮาร์ดิน นักเทศน์นิกายเมธอดิสท์ ตั้งชื่อลูกชายตามจอห์น เวสลีย์นักเทศน์ชื่อดัง บ่งบอกสิ่งที่กิ๊ปคาดหวังสำหรับลูกชาย แต่จอห์นเวสลีย์ ฮาร์ดินกลับเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างจากผู้รับใช้พระเจ้าอย่างน่าเศร้า เขาได้สังหารคน 42 คน และกลายเป็นคนนอกกฎหมายที่อื้อฉาวที่สุดคนหนึ่งในอเมริกันตะวันตกตอนปลายทศวรรษ 1800

ในพระคัมภีร์และในหลายวัฒนธรรมปัจจุบัน ชื่อมีความสำคัญพิเศษ ทูตสวรรค์ประกาศการประสูติของพระบุตร แล้วสั่งโยเซฟให้ตั้งชื่อลูกของมารีย์ว่า “เยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มธ.1:21) เยซูแปลว่า “พระเยโฮวาห์ทรงช่วยให้รอด” ตอกย้ำพระราชกิจการช่วยให้รอดจากบาปของพระองค์

ต่างจากฮาร์ดิน พระเยซูทรงใช้ชีวิตสมกับพระนามอย่างที่สุด พระราชกิจการช่วยกู้สำเร็จผ่านการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ ยอห์นย้ำฤทธิ์อำนาจในพระนามพระเยซูว่า “การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์” (ยน.20:31) พระธรรมกิจการเชื้อเชิญให้ทุกคนวางใจพระองค์เพราะ “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กจ.4:12)

ทุกคนที่ร้องเรียกพระนามพระเยซูด้วยความเชื่อจะได้สัมผัสการให้อภัยและความหวัง คุณร้องเรียกพระนามพระองค์หรือยัง